Nakazu C

Nakazu C
Znaki nakazu stosuje się między innymi w celu wskazania:
  • wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub innym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
  • obowiązku korzystania przez określonych uczestników ruchu z przeznaczonej dla nich drogi
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 z 2
Następna strona Ostatnia strona
Znak drogowy C1 - Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
Znak nakazu C1 - Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
94,00 zł
Znak drogowy C2 - Nakaz jazdy w prawo za znakiem
Znak nakazu C-2 - Nakaz jazdy w prawo za znakiem
94,00 zł
Znak drogowy C3 - Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
Znak nakazu C-3 - Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
94,00 zł
Znak drogowy C4 - Nakaz jazdy w lewo za znakiem
Znak nakazu C-4 - Nakaz jazdy w lewo za znakiem
94,00 zł
Znak drogowy C5 - Nakaz jazdy prosto
Znak nakazu C-5 - Nakaz jazdy prosto
94,00 zł
Znak drogowy C6 - Nakaz jazdy prosto lub w prawo
Znak nakazu C-6 - Nakaz jazdy prosto lub w prawo
94,00 zł
Znak drogowy C7 - Nakaz jazdy prosto lub w lewo
Znak nakazu C-7 - Nakaz jazdy prosto lub w lewo
94,00 zł
Znak drogowy C8 - Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
Znak nakazu C-8 - Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
94,00 zł
Znak drogowy C9 - Nakaz jazdy z prawej strony znaku
Znak nakazu C-9 - Nakaz jazdy z prawej strony znaku
94,00 zł
Znak drogowy C10 - Nakaz jazdy z lewej strony znaku
Znak nakazu C-10 - Nakaz jazdy z lewej strony znaku
94,00 zł
Znak drogowy C11 - Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
Znak nakazu C-11 - Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
94,00 zł
Znak drogowy C12 - Ruch okrężny
Znak nakazu C-12 - Ruch okrężny
94,00 zł
Znak drogowy C13 - Droga dla rowerów
Znak nakazu C-13 - Droga dla rowerów
94,00 zł
Znak drogowy C13a - Koniec drogi dla rowerów
Znak nakazu C-13a - Koniec drogi dla rowerów
94,00 zł
Znak drogowy C13/16  - Droga dla pieszych i rowerów
Znak nakazu C13/16  - Droga dla pieszych i rowerów
94,00 zł
Znak drogowy C13/16  - Droga dla pieszych i rowerów
Znak nakazu C-13/16  - Droga dla pieszych i rowerów
94,00 zł
Znak drogowy C14 - Prędkość minimalna
Znak nakazu C-14 - Prędkość minimalna
94,00 zł
Znak drogowy C15 - Koniec prędkości minimalnej
Znak nakazu C-15 - Koniec prędkości minimalnej
94,00 zł
Znak drogowy C16 - Droga dla pieszych
Znak nakazu C-16 - Droga dla pieszych
94,00 zł
Znak drogowy C16a - Koniec drogi dla pieszych
Znak nakazu C-16a -  Koniec drogi dla pieszych
94,00 zł
1 2 z 2
Następna strona Ostatnia strona