Zakazu B

Zakazu B
Znaki drogowe zakazu stanowią podstawową kategorię znaków, którymi są wyrażane ustalenia dotyczące organizacji ruchu.
Znaki zakazu jako ograniczające swobodę korzystania z dróg powinny być umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu.
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 3 z 3
Następna strona Ostatnia strona
Znak drogowy B1 - Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak zakazu B1 - Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak drogowy B1. Znaki drogowe zakazu ruchu.
90,00 zł
Znak drogowy B2 - Zakaz wjazdu
Znak zakazu B2 - Zakaz wjazdu
90,00 zł
Znak drogowy B3 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Znak zakazu B3 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
94,00 zł
Znak drogowy B3/4 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
Znak zakazu B3/4 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
94,00 zł
Znak drogowy B3/4/10 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów
Znak zakazu B3/4/10 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów
94,00 zł
Znak drogowy B3a - Zakaz wjazdu autobusów
Znak zakazu B3a - Zakaz wjazdu autobusów
94,00 zł
Znak drogowy B4 - Zakaz wjazdu motocykli
Znak zakazu B4 - Zakaz wjazdu motocykli
94,00 zł
Znak drogowy B5 - Zakaz wjazdu samochodów ciężarowch
Znak zakazu B5 - Zakaz wjazdu samochodów ciężarowch
94,00 zł
Znak drogowy B6 - Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Znak zakazu B-6 - Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
94,00 zł
Znak drogowy B6/8 - Zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych
Znak zakazu B-6/8 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych
94,00 zł
Znak drogowy  6/8/9 - Zakaz wjazdu ciągników rolniczych, pojazdów zaprzęgowych i rowerów
Znak zakazu B- 6/8/9 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych, pojazdów zaprzęgowych i rowerów
94,00 zł
Znak drogowy B7 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami
Znak zakazu B-7 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami
94,00 zł
Znak drogowy B8 - Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Znak zakazu B-8 - Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
94,00 zł
Znak drogowy B9 - Zakaz wjazdu rowerów
Znak zakazu B-9 - Zakaz wjazdu rowerów
94,00 zł
Znak drogowy B9/12 - Zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych
Znak zakazu B-9/12 Zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych
94,00 zł
Znak drogowy B10 - Zakaz wjazdu motorowerów
Znak zakazu B-10 - Zakaz wjazdu motorowerów
94,00 zł
Znak drogowy B11 - Zakaz wjazdu wózków rowerowych
Znak zakazu B-11 - Zakaz wjazdu wózków rowerowych
94,00 zł
Znak drogowy B12 - Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Znak zakazu B-12 - Zakaz wjazdu wózków ręcznych
94,00 zł
Znak drogowy B13 - Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak zakazu B-13 - Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
94,00 zł
Znak drogowy B13/14 - Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub zapalnymi oraz materiałami mogącymi skazić wodę
Znak zakazu B-13/14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub zapalnymi oraz materiałami mogącymi skazić wodę...
94,00 zł
1 2 3 z 3
Następna strona Ostatnia strona