sklepdrogowyplaneta.pl

Blog tematyczny o motoryzacji, poradnikach i technologiach

Samochody

Co jest potrzebne do rejestracji samochodu?

Co jest potrzebne do rejestracji samochodu?


Rejestracja samochodu może wydawać się procesem złożonym i pełnym formalności, ale posiadając odpowiednią wiedzę na temat wymaganych dokumentów, można uniknąć wielu problemów i opóźnień. W tym artykule omówimy wszystkie niezbędne dokumenty i procedury, które trzeba spełnić, aby zarejestrować samochód w Polsce.

Zobacz także: Jak masz obowiązek oznakować holowany samochód osobowy?

Podstawowe dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu

Podczas rejestracji samochodu urzędnik musi ustalić i zweryfikować kilka istotnych informacji, takich jak informacje dotyczące pojazdu, tożsamość właściciela, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz spełnienie wszelkich norm bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy listę podstawowych dokumentów, które musisz dostarczyć przy rejestracji samochodu:

 • Dowód zakupu pojazdu: Faktura VAT lub umowa kupna-sprzedaży, która potwierdza przeniesienie własności pojazdu.
 • Dowód tożsamości właściciela: Dowód osobisty lub paszport właściciela pojazdu (lub pełnomocnika).
 • Karta pojazdu (jeśli została wydana): Dokument zawierający szczegółowe informacje o pojazdzie. Nie jest wymagana, jeśli pojazd jej nie posiada, ale w niektórych przypadkach może być potrzebna.
 • Dowód opłacenia podatku PCC (Podatek od Czynności Cywilnoprawnych): Dotyczy to sytuacji, gdy kupujący jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku od nabycia pojazdu. W przypadku zakupu pojazdu w salonie lub od firmy, która odprowadza podatek VAT, zwykle nie jest to konieczne.
 • Aktualne badanie techniczne: Ważne przeglądy techniczne pojazdu, potwierdzające jego stan techniczny i bezpieczeństwo.
 • Polisa OC (obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej): Dowód ważnego ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe dla każdego zarejestrowanego pojazdu w Polsce.
 • Potwierdzenie opłaty rejestracyjnej: Pokwitowanie opłaty rejestracyjnej, która powinna być wniesiona w odpowiednim urzędzie (np. w wydziale komunikacji).
 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): Inspektor w wydziale komunikacji może wymagać bezpośredniego dostępu do pojazdu w celu weryfikacji numeru VIN.
 • W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, na przykład zgoda współwłaściciela pojazdu lub dokumenty importowe dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Przed rejestracją warto sprawdzić aktualne wymogi w lokalnym wydziale komunikacji, ponieważ mogą one ulec zmianie lub różnić się w zależności od lokalizacji.

Oprócz tych podstawowych dokumentów, w niektórych sytuacjach konieczne może być dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak pełnomocnictwo, dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, świadectwo homologacji, tłumaczenie dokumentów, oświadczenie o własności materiałowej, biała karta itp. Warto skonsultować się z lokalnym wydziałem komunikacji, aby uzyskać pełną listę wymaganych dokumentów.

Jak zarejestrować samochód nowy?

Jak zarejestrować samochód nowy?

Rejestracja samochodu nowego jest najprostszą procedurą, ponieważ jeszcze nie ma dowodu rejestracyjnego ani karty pojazdu. Przegląd techniczny pojazdu można przeprowadzić dopiero po 3 latach od zakupu. Aby zarejestrować nowy samochód, musisz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Dowód zakupu
 2. Dowód opłacenia podatku PCC
 3. Polisa OC (do wglądu)
 4. Dokument potwierdzający tożsamość
 5. Wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE

Jeśli samochód nowy został zakupiony przy współfinansowaniu, a własność pojazdu została przekazana instytucji finansującej, można wystawić pełnomocnictwo przedstawicielowi tej instytucji, aby zarejestrował samochód w Twoim imieniu.

Jak zarejestrować samochód używany kupiony w Polsce?

Rejestracja samochodu używanego, który został kupiony w Polsce, wymaga nieco więcej formalności. Przy zakupie samochodu używanego od innej osoby fizycznej konieczne jest zgłoszenie nabycia pojazdu w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli tego nie zrobisz, grozi Ci kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Aby zarejestrować samochód używany kupiony w Polsce, musisz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o rejestrację
 2. Dokument zakupowy (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT itp.)
 3. Dokument tożsamości
 4. Dowód rejestracyjny
 5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu
 6. Karta pojazdu (jeśli wydana)
 7. Aktualna polisa OC (do wglądu)
 8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu

Jak zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy?

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy różni się w zależności od kraju pochodzenia pojazdu. W przypadku samochodu sprowadzonego z kraju UE, proces rejestracji jest prostszy, ale nadal wymaga dodatkowych dokumentów. Przy sprowadzaniu samochodu spoza UE konieczne są dodatkowe formalności, takie jak opłacenie cła i odprawa celna.

Samochód sprowadzony z kraju UE

Przy sprowadzaniu samochodu z kraju UE konieczne jest opłacenie akcyzy oraz ewentualne przetłumaczenie dokumentów, jeśli nie został w nich użyty jednolity kod.

Samochód sprowadzony spoza UE

Sprowadzenie samochodu z kraju spoza UE wiąże się z odprawą celna i opłaceniem cła, podatku VAT i akcyzy. Wartość celna pojazdu służy jako podstawa do obliczenia tych opłat. Dodatkowo, konieczne jest przedstawienie dokumentu SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) jako dowodu odprawy celnej. Przy rejestracji samochodu sprowadzonego spoza UE należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o rejestrację
 2. Dokument zakupowy (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT itp.)
 3. Dokument tożsamości
 4. Dowód rejestracyjny
 5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu
 6. Karta pojazdu (jeśli wydana)
 7. Aktualna polisa OC (do wglądu)
 8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 9. Dowód opłacenia akcyzy i podatku PCC
 10. Tłumaczenie dokumentów
 11. Dokument SAD (dowód odprawy celnej)

Jak zarejestrować samochód zabytkowy?

Aby zarejestrować samochód zabytkowy, oprócz podstawowych dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu, konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających zabytkowość pojazdu. Samochód może być uznany za zabytek, jeśli spełnia określone kryteria, takie jak wiek, wycofanie z produkcji, zachowanie oryginalnych części itp. Dokumenty wymagane do rejestracji samochodu zabytkowego to:

 1. Zaświadczenie od rzeczoznawcy potwierdzające unikatowość pojazdu
 2. Protokół oceny stanu technicznego
 3. Uwierzytelniona kopia decyzji o wpisaniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Jak zarejestrować samochód złożony samodzielnie?

Rejestracja samochodu złożonego samodzielnie jest bardziej skomplikowana i wymaga uzyskania świadectwa homologacji. Przed rejestracją samochodu złożonego samodzielnie, należy zwrócić się do odpowiedniego instytutu badawczego, który zbada pojazd. Wymagane dokumenty do rejestracji samochodu złożonego samodzielnie to:

 1. Wniosek o rejestrację
 2. Dokument tożsamości
 3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 4. Świadectwo uzyskania homologacji
 5. Oświadczenie o tym, że części użyte w konstrukcji pojazdu są własnością osoby rejestrującej

Jak zarejestrować samochód online?

Rejestracja samochodu online jest możliwa, ale wymaga przystąpienia wydziału komunikacji do systemu ESP PiK (Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca). Nie wszystkie urzędy są już częścią tego systemu, więc warto sprawdzić, czy Twój wydział komunikacji należy do systemu ESP PiK. Rejestracja samochodu online wymaga dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej.

Warto również zauważyć, że istnieją firmy pośredniczące, które za opłatą mogą pomóc w rejestracji samochodu. Pośrednicy zajmują się odbiorem dokumentów, opłaceniem wszelkich opłat i podatków, tłumaczeniem dokumentów oraz wypełnianiem formularzy. Jeśli nie masz czasu lub nie czujesz się komfortowo w procesie rejestracji samochodu, skorzystanie z usług pośrednika może być dobrą opcją.

Podsumowanie

Rejestracja samochodu może być skomplikowanym procesem, ale posiadając odpowiednią wiedzę i dokumenty, można zarejestrować samochód bez większych problemów. Pamiętaj, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od rodzaju pojazdu (nowy, używany, sprowadzony z zagranicy, zabytkowy, samodzielnie złożony) oraz kraju pochodzenia. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z lokalnym wydziałem komunikacji, aby uzyskać pełną listę wymaganych dokumentów i procedur.

Zobacz też: Jakim samochodem można jeździć bez prawa jazdy?

Udostępnij

O autorze

Witaj na naszym blogu! Jesteśmy pasjonatami motoryzacji i i nowinek ze świata technologii samochodowej. Znajdziesz tutaj informacje, dotyczące motocykli, samochodów oraz tirów, a także wiele ciekawych poradników. Zapraszamy do lektury naszych artykułów.