U1b Słupek prowadzący

Czas realizacji: 3-4 dni robocze
szt.
Cena netto: 28,46 zł 35,00 zł
1. SYMBOL, NAZWA UBRD
U-1b Słupek prowadzący

2. ZNACZENIE I STOSOWANIE
Słupki prowadzące U1b stosuje się w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych.
Słupki U1b - umieszczane nad barierą ochronną
Konstrukcja słupków prowadzących oraz ich sposób umieszczania - zapewniają pionową pozycję słupka.
Technologia wykonania polega na rozdmuchu lub wytłaczania z tworzywa sztucznego, a ich konstrukcja jest jednorodna.

Dodatkowo na słupkach można umieszczać:
- informację o pikietażu drogi
- informację o kierunku do najbliższego telefonu alarmowego U1d i U1e
- znak z numerem drogi U1f

Oprócz tego na słupkach prowadzących umieszczane są tabliczki kilometrowe U7 oraz hektometrowe U8.

3.ZAMÓWIENIE
3.1 CENA PRODUKTU
Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.
Cena nie obejmyje elementów montażowych.

3.2 TERMIN REALIZACJI
Termin 
realizacji zamówienia wynosi 3-4 dni robocze od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.