Wskaźnik kolejowy W6a Wskaźnik ostrzegania

Producent: PLANETA
Czas realizacji: 4-5 dni roboczych
  • Rodzaj znaku
szt.
Cena netto: 54,47 zł 67,00 zł
1. SYMBOL, NAZWA WSKAŹNIKA
W6a - wskaźnik ostrzegania

2. ZNACZENIE I STOSOWANIE
Znak kolejowy W6a “Wskaźnik ostrzegania”
oznacza, że należy dać sygnał Rp1 "Baczność". Znak ten ustawia się przed przejazdami i przejściami kolejowymi w sposób określony w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1 CHARAKTERYSTYKA
Trójkątna biała tablica z czarnym obramowaniem i sylwetką pojazdu drogowego. Trójkąt równoboczny zwrócony wierzchołkiem ku górze. Wzory wskaźników określone są zarządzeniem 15/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dn. 29.06.2010r.

3.2 WIELKOŚĆ
3.2.1 Dla wskaźnika usytuowanego na wysokości 1900mm wielkość znaku wynosi 700mm.
3.2.2 Dla wskaźnika usytuowanego na wysokości 3100mm (W6a wysoki) wielkość znaku wynosi 500mm.

3.3 RODZAJ PODKŁADU
Znaki wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej, krawędzie tylne krawędzie zaginane po całym obwodzie, montaż znaku do słupka za pomocą obejmy montazowej. Tylna część znaku zabezpieczona farbą szarą (malowanie proszkowe).

3.4 LICO ZNAKU
Lico znaku wyklejone z folii odblaskowej.

4.ZAMÓWIENIE
4.1 CENA PRODUKTU
Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.
Cena nie obejmuje uchwytów montażowych.

4.2 TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji wynosi 4-5 dni robocze od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji