Znak drogowy A11a - Próg zwalniający

Producent: PLANETA
Czas realizacji: 7 dni
  • Uchwyty montażowe
szt.
Cena netto: 65,85 zł 81,00 zł
1. SYMBOL, NAZWA ZNAKU
Znak ostrzegawczy A-11a - Próg zwalniający

2. ZNACZENIE I STOSOWANIE
Znak ostrzegawczy A11a "Próg zwalniający"
 umieszcza się się przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi. Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający.
Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości lub w strefie zamieszkania, a przejazd przez nie może odbywać się z prędkością większą lub równą ustalonej dla tej strefy, to znaków B33 można nie stosować.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1 APROBATA TECHNICZNA
Produkowane przez nas znaki posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM oraz wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury regulujące warunki techniczne dla znaków drogowych.

3.2 RODZAJ PODKŁADU
Znaki wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm. Tylne krawędzie zaginane po całym obwodzie, montaż znaku do słupka za pomocą uniwersalnego uchwytu mocującego. Tył znaku zabezpieczony farbą szarą.
Wielkość znaku 750mm.

3.3 FOLIA ODBLASKOWA
Lico znaku wyklejone z folii odblaskowej I.

4.ZAMÓWIENIE
4.1 CENA PRODUKTU
Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.
Do ceny doliczane są uchwyty montażowe. Jeżeli nie będą ich Państwo potrzebować, prosimy przy opcjach do wyboru przy uchwytach zaznaczyć "NIE".

4.2 TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.