Znak drogowy B36 - Zakaz zatrzymywania się

Producent: PLANETA
Czas realizacji: 7 dni
  • Wybierz wielkość znaku
  • Uchwyty montażowe
szt.
Cena netto: 82,92 zł 101,99 zł
1. SYMBOL, NAZWA ZNAKU
Znak zakazu B-36 - Zakaz zatrzymywania się
 
Wielkość znaku:
600mm (60 cm) grupa wielkości M - znaki małe, folia odblaskowa I typu,
800mm (80 cm), grupa wielkości Ś - znaki średnie, folia odblaskowa I typu.
 

2. ZNACZENIE I STOSOWANIE
Znak zakazu B36 "Zakaz zatrzymywania się
stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, oraz w pobliżu obiektów specjalnych (np. banki, obiekty MON itp.), których potrzeba oznakowania znakiem B36 wynika z odrębnych przepisów.

Znak B36 jako bardzo uciążliwy dla kierujących powinien być umieszczony jedynie w niezbędnych, uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach. Zasadą powinien być ograniczony czas obowiązywania znaku. Ograniczenie zatrzymywania się powinno dotyczyć tylko godzin największego natężenia ruchu. Znak B36 powinien być stosowany przede wszystkim w miastach, na ulicach układu podstawowego, prowadzących komunikację zbiorową autobusową lub trolejbusową oraz na wąskich ulicach dwukierunkowych o dużym natężeniu ruchu.

Znak należy umieszczać po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowiązywać; dotyczy to także drogi jednokierunkowej.

Znak zakazu zatrzymywanie się umieszcza się również pod liniami wysokiego napięcia, w odległości 20 m od skrajnego przewodu, jeżeli napięcie prądu jest większe od 400 kV.

/Potocznie stosowana nazwa: "zakaz parkowania"./


3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1 APROBATA TECHNICZNA
Produkowane przez nas znaki posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM oraz wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury regulujące warunki techniczne dla znaków drogowych.

3.2 RODZAJ PODKŁADU
Znaki wykonane są na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm. Tylne krawędzie podwójnie zaginane po całym obwodzie, montaż znaku do słupka za pomocą uniwersalnego uchwytu mocującego. Tył znaku dodatkowo zabezpieczony poprzez malowanie proszkowe farbą szarą.

3.3 FOLIA ODBLASKOWA
Lico znaku wyklejone z folii odblaskowej I generacji.

4.ZAMÓWIENIE
4.1 CENA PRODUKTU
Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.
UWAGA.
Do ceny znaku doliczany jest komplet uchwytów. W przypadku, gdyby uchwyty nie były potrzebne, w opcjach do wyboru przy uchwytach prosimy zaznaczyć "NIE".


4.2 TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.