Znak drogowy D6 - Przejście dla pieszych II gen

Producent: PLANETA
Czas realizacji: 7 dni
  • Uchwyty montażowe
szt.
Cena netto: 99,19 zł 122,00 zł

D6 Znak drogowy informacyjny D-6 Przejście dla pieszych

Znak informacyjny D6 “Przejście dla pieszych” stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D6 jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. następująco precyzują odblaskowość znaku D6 umieszczanego na drogach publicznych: "w przypadku znaków D-6 obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2".

Dodatkowe informacje techniczne dotyczące znaku oraz dotyczące składania zamówienia znajdują się poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi istotnymi informacjami.

Produkowane przez nas znaki posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM oraz wykonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury regulujące warunki techniczne dla znaków drogowych.
Znaki wykonane na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm.
Tylne krawędzie zaginane po całym obwodzie, montaż znaku do słupka za pomocą uniwersalnego uchwytu mocującego. Tył znaku zabezpieczony farbą szarą.

Wielkość znaku 600x600mm. Wielkość znaku zależy w głównej mierze od tego, gdzie dany znak będzie usytuowany. W przypadku dróg publicznych precyzyjnie określa to Rozporządzenie. W przypadku terenów prywatnych, zakładów pracy, placów manewrowych kwestię wielkości znaku należy uzależniać od widoczności, kwestii BHP oraz wszelkich istotnych okoliczności.

Lico znaku wyklejone z folii odblaskowej II generacji. Jeżeli znak D6 umiejscowiony będzie na drodze publicznej wówczas obowiązujące jest zastosowanie folii odblaskowej II generacji.
Kwestie dotyczące występujących wielkości znaków oraz generacji folii odblaskowej przedstawiamy na stronie: Znaki drogowe.

Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.

Do ceny doliczane są uchwyty montażowe. Jeżeli nie będą ich Państwo potrzebować, prosimy przy opcjach do wyboru przy uchwytach zaznaczyć "NIE".

Słupki (sztyce) do znaków dostępne są tylko przy odbiorze osobistym. W celu zamówienia prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

Koszt transportu doliczany jest w koszyku, w trakcie składania zamówienia.

Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Kwestie dotyczące realizacji sprzedaży wysyłkowej (termin, sposób wysyłki) wyjaśniamy na stronie: Dostawa.