Uwaga niewidomi Znak ostrzegawczy

Producent: PLANETA
Czas realizacji: 7 dni
szt.
Cena netto: 56,10 zł 69,00 zł
1. SYMBOL, NAZWA ZNAKU.
Znak na wzór standardowego znaku ostrzegawczego Uwaga! Osoby niewidome.

2. ZNACZENIE I STOSOWANIE
Znak z ostrzeżeniem o poruszających się osobach niewidomych. Znak trójkątny, na wzór standardowego znaku drogowego ostrzegawczego. Wzór nie figurujący w Rozporządzeniu określającym wygląd znaków, może mieć zastosowanie wyłącznie na terenie prywatnym, wewnętrznym. 
Celem stosowania znaku jest zasugerowanie kierującym zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na osoby niewidome poruszające się po danym terenie.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1 WIELKOŚĆ ZNAKU

Rozmiar znaku: 750mm (75 cm)
3.2 RODZAJ PODKŁADU
Technologia wykonania znaku nieformalnego jest identyczna jak przy standardowym znaku drogowym. Tabliczki wykonane są na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm. Tylne krawędzie zaginane po całym obwodzie, przewidziane do montażu tablicy do słupka za pomocą uniwersalnego uchwytu mocującego. Tył znaku zabezpieczony farbą szarą. 

3.3 FOLIA ODBLASKOWA
Lico znaku wyklejone z żółtej folii odblaskowej używanej do produkcji standardowych znaków drogowych. Wydruk czarny - folia ploterowa.

4.ZAMÓWIENIE
4.1 CENA PRODUKTU
Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.
Cena nie obejmuje uchwytów montażowych, które są dostępne jako osobny produkt.

4.2 TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.