Zwolnij Piesi - Tablica ostrzegawcza

Producent: PLANETA
Czas realizacji: 7 dni
szt.
Cena netto: 101,63 zł 125,00 zł
1. SYMBOL, NAZWA ZNAKU
Tablica ostrzegawcza Uwaga Piesi

2. ZNACZENIE I STOSOWANIE
Duża tablica ostrzegawcza z czytelnym napisem Zwolnij! Piesi oraz grafiką znaku ostrzegawczego A30. Celem znaku jest zwrócenie uwagi kierującycm na konieczność zachowania szczególnej ostrożności, zmniejszenia prędkości, ze względu na możliwość pojawienia się pieszych na drodze. Sytuacja taka może mieć miejsce w różnych okolicznościach np. w okolicach osiedli mieszkaniowych i okalających je wąskich drogach; w miejscach gdzie brak jest jest chodnika. Może znaleźć zastosowanie również w pobliżu bazarów, targowisk i podobnych miejscach.
Tablica wykonana na odblaskowej żółtej folii drogowej - identycznej która stosowana jest przy produkcji znaków drogowych. Tablica przeznaczona do montażu na standardowym słupku drogowym.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1 WIELKOŚĆ TABLICZKI
Rozmiar tablicy: 600x750mm (60x75 cm)

3.2 RODZAJ PODKŁADU
Tabliczki wykonane są na podkładzie z blachy ocynkowanej o grubości 1,25mm. Tylne krawędzie zaginane podwójnie po całym obwodzie, montaż znaku do słupka za pomocą uniwersalnego uchwytu mocującego (przy użyciu obejm, które mamy w ofercie możliwy jest montaż do słupka z rury fi 60mm). Tył znaku zabezpieczony farbą szarą. 
Podkład użyty do wykonania tabliczki jest identyczny z podkładem używanym przy produkcji znaków drogowych.
Sposób montażu znaków zilustrowany jest na stronie >>system montażowy<<.

3.3 FOLIA ODBLASKOWA
Lico znaku wyklejone z żółtej folii odblaskowej używanej do produkcji znaków drogowych.

4.ZAMÓWIENIE
4.1 CENA PRODUKTU
Podana przy produkcie cena jest ceną brutto, zawiera podatek VAT 23%.
Cena nie obejmuje uchwytów montażowych. Uchwyty dostępne są jako odrębne akcesoria do tablicy drogowej.

4.2 TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji wynosi 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.